24 IChO archive sheets

      

            Do IChO medzinárodného informačného centra prichádzajú žiadosti o informácie týkajúce sa histórie medzinárodných chemických olympiád. Pokiaľ tieto žiadosti neprekračujú istý rámec a nevyžadujú si také údaje, ktoré si môže žiadateľ získať sám na internete, centrum vychádza záujemcom v ústrety. 

            The data in the archive sheets are as follows:

 1. Place and date of a certain IChO.
 2. Organizátor istej olympiády.
 3. Počet a mená krajín, ktoré zúčastňovali na danej olympiáde.
 4. Počet a mená krajín, ktoré sa zúčastnili na MChO v úlohe vedeckého pozorovateľa.
 5. Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili na MChO.
 6. Počet prípravných teoretických a praktických úloh a kde ich možno získať.
 7. Počet a rozsah:

      a)  teoretických súťažných úloh a kde ich možno získať.  

            b)  praktických súťažných úloh a kde ich možno získať.        

     8.    Počet udelených zlatých, strieborných a bronzových medailí

     9.    Mená troch najlepších účastníkov a výsledok, ktorý dosiahli

    10.  Odkaz, kde možno nájsť zoznam a výsledky všetkých účastníkov.   

    11.  Uvádzajú sa niektoré opatrenia, ktoré sa zaviedli na vyllepšenie súťaže MChO.

            

            Uvedené informácie Pre 1. až 50. IChO možno nájsť v archívnych listoch, ktoré sú uvedené v ďalšej časti. Pre každú IChO sa uvádza osobitný archívny list. 

            

                                                              


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 1

1

The 1st International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

CZECHOSLOVAKIA, Prague

3

Date:

June 18 – 21, 1968,    (4 days)   

4

Organizer:

Carls University, Pedagogical faculty, Prague

5

Number of participating countries:

3

6

Participating countries:

Czechoslovakia, Hungary, Poland     

7

Number of competing students:

18

8

Number of observing countries:

 0

9

Observing countries:

 ---

10

Preparatory Tasks 

No preparatory tasks

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 4

Number of characters: 1 352 

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number: 2

Number of characters:  832

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Results

Medals

No medals were awarded to winners.   

13

Notes:

·        The initial name of the competition was International Chemical Olympiad 

·       Three teams of six pupils. 

·       4 theoretical and 2 practical tasks in mother tongues.  

·       Maximum points: 61.

·       The first three winners were given prizes. The first one gained 61 points.

·       The following conclusions were accepted at a meeting organized for the teachers accompanying the competing pupils. 

-     The event proved to be successful and should be organized as an international competition in the future. 

     -   It is desirable to invite the other “socialist” countries.

     -   Preliminary regulations of the competition were accepted. ˜™
 IChO ARCHIVE SHEET  No. 2

1

The 2nd International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

POLAND, Katowice

3

Date:

June 6 – 10, 1969,  (5 days)

4

Organizer:

University of Katowice

5

Number of participating countries:

4

6

Participating countries:

Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland 

7

Number of competing students:

20

8

Number of observing countries:

2

9

Observing countries:

German Democratic Republic, Soviet Union

10

Preparatory Tasks 

No preparatory problems

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 4

Number of characters: 1 206

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number: 2

Number of characters: 1308

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Results

Medals

No medals were awarded to winners.  

13

Notes:

·     Four teams of five pupils. New country was Bulgaria.   

The German Democratic Republic (GDR) and Soviet Union sent observers.

·     The competition was held in two days. Experimental tasks - the first day, theoretical tasks in the other day. The tasks were given to the competitors in their mother tongue. The translation was guaranteed by the organizer.

·     Maximum: 100 points.

·     Curiosity: there were three winners with the same score: 49 points.

·     Final session: A discussion about the differences in the curricula of chemistry in the particular countries took place at the end of the competition. It was definitely decided not to evaluate and publish the results of the countries also in the future since it might have bad consequences and an unhealthy rivalry among the participating countries could arise. Decision to invite more “socialist” countries to take part in the competition.

           

˜™
 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 3

1

The 3rd International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

HUNGARY, Budapest

3

Date:

July 1 – 5, 1970,  (5 days)

4

Organizer:

Eötvös Loránd University in Budapest, Hungarian Chemical Society

5

Number of participating countries:

7

6

Participating countries:

Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union 

7

Number of competing students:

28

8

Number of observing countries:

0

9

Observing countries:

0

10

Preparatory Tasks 

No preparatory problems

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 6

Number of characters: 1 783

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number: 2

Number of characters: 594

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Results

Medals

No medals were awarded to winners.  

13

Notes:

·        New countries: German Democratic Republic, Romania, Soviet Union. 

·        Seven teams, each of four pupils. Curiosity: Two more pupils were present in each team as substitutes!

·        Countries: Bulgaria, Czechoslovakia, GDR, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union.

·        IChO languages: English, French, German, and Russian. Besides that, official interpreters into mother tongue were at the disposal of the delegations.

·        The competition was held in two days. Change: Theoretical tasks first, followed by the experimental tasks in the other day. The competitors received the tasks in their mother tongue. The translation was guaranteed by the organizer.

·        Maximum 100 points.

·        More than first three winners were given prizes.

·        Final session: preliminary regulations accepted.

·        Although the 3rd IChO was successful, no place and date was fixed for the
4th ChO. And thus, no IChO was organized in 1971. After some diplomatic
work on ministry level it was agreed on the next three organizers for the
following years: Soviet Union, Bulgaria, Romania.

˜™

1

The 4th International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

SOVIET UNION, Moscow

3

Date:

July 1 – 10, 1972,  (10 days)

4

Organizer:

Lomonosov State University in Moscow, Ministry of Education

5

Number of participating countries:

7

6

Participating countries:

Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union 

7

Number of competing students:

28

8

Number of observing countries:

0

9

Observing countries:

0

           

 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 4

1

The 4th International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

SOVIET UNION, Moscow

3

Date:

July 1 – 10, 1972,  (10 days)

4

Organizer:

Lomonosov State University in Moscow, Ministry of Education

5

Number of participating countries:

7

6

Participating countries:

Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union 

7

Number of competing students:

28

8

Number of observing countries:

0

9

Observing countries:

0

10

Preparatory Tasks 

60 preparatory tasks (without detailed solutions)

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 6

Number of characters: 3 333

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number: 2

Number of characters: 639

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Results

Medals

No medals were awarded to winners.

13

Notes:

·     Ten days of the competition were accepted for the future IChOs. 

·     Seven teams each of four pupils and two accompanying persons, mentors.

·     The competition was held in three days.

July 4th: Pupils solved 4 theoretical problems. July 6th: Task No 5 (qualitative analysis) was solved in laboratories. July 7th: Task No 6 (quantitative analysis) was solved.

·     Maximum 100 points.

Novelties: 

-         At the first session the International Jury was established and a new Statute of IChO was discussed and adopted.

-         For the first time the organizer sent 60 preparatory tasks (without detailed solutions) in advance to all participating countries. All mentors praised this activity since it influenced very positively the preparation of pupils as well as the results of competitors. The best one gained 88 points, the worst one 31.5 points.

-         At the last session of the International Jury a proposal was accepted to invite further “socialist” countries to participate in the IChO (Vietnam, Mongolia, Cuba, but not China!).

-         At the closing ceremony a representative of Bulgaria invited the delegations to take part in the next 5th IChO in 1973. This was a turning point in the history of IChO because after the 4th IChO a representative of the host country made during the closing ceremony of the current IChO an official invitation for the next IChO and it was addressed to all participating countries. Consequently, an unwritten rule was also accepted: all countries which attended the current IChO could take part automatically in the next IChO.

˜™

           

 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 5

                                                              

1

The 5th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

BULGARIA, Sofia

3

Date:

July 1 – 10, 1973,  (10 days)

4

Organizer:

University of Sofia. Ministry of Education  

5

Number of participating countries:

7

6

Participating countries:

Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union 

7

Number of competing students:

28

8

Number of observing countries:

0

9

Observing countries:

0

Preparatory Tasks

Not available

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  6

Number of characters:  2 821

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number: 3

Number of characters: 889

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Final Results

Medals

No medals were awarded to winners.

13

Notes:

·     Seven teams of four pupils.

·     No changes concerning the course of the competition: two days (theoretical part first), the tasks in mother tongues, translations made by the organizer. The role of mentors was to check the translation and the corrections of the pupils’ solutions was done by the authors!!

·     Maximum 100 points but still there was no rule about the fixed proportion between the theoretical and experimental part.

·     It was definitively accepted not to award only the first three winners but more, proportional to the number of participants (about three first places, three second places and three third places).

˜™
 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 6

1

The 6th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

ROMANIA, Bucharest

3

Date:

July 1 – 10, 1974,  (10 days)

4

Organizer:

University of Bucharest

5

Number of participating countries:

9

6

Participating countries:

Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden, Yugoslavia 

7

Number of competing students:

36

8

Number of observing countries:

2

9

Observing countries:

Austria, German Federal Republic 

10

Preparatory Tasks 

No preparatory tasks available. 

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 5

Number of characters:  4 340

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number:  3

Number of characters:  500

    Archived in the IIC as:

VOLUMhrtE 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Results

Medals

No medals were awarded to winners.

13

Notes:

·     Romania had the courage to invite Sweden and Yugoslavia. Austria and German Federal Republic sent their observers.

·     First time more than 7 countries participated.

·     Competition: the same course as at the 5th IChO.

The organizers of the 6th IChO arranged a two-day seminar that was dedicated to the Olympiads and problems connected with chemical education in different countries. The representatives of Austria, Federal Republic Germany (FRG), and Sweden reported on the teaching programs in their countries. 

To the problems of IChOs:

-     “Gaudeamus igitur” was proposed as a hymn of the IChO. 

-     The IChO tasks should be adapted to the level of pupils and the creative feature of the tasks should be emphasized.

-     Historical approach should be kept in the tasks “so that the pupils would not come to the wrong conclusion that the world begins with them.”

˜™

IChO ARCHIVE SHEET  No. 7

1

The 7th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

HUNGARY, Veszprém

3

Date:

July 1 – 10, 1975,  (10 days)

4

Organizer:

University of Veszprém 

5

Number of participating countries:

12

6

Participating countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic, German Federal Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden, Yugoslavia

7

Number of competing students:

48

8

Number of observing countries:

0          

9

Observing countries:

0

10

Preparatory Tasks 

Not available 

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 8

Number of characters:  3 998

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number:  4

Number of characters: 3 151

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Results

Medals

No medals were awarded to winners. 

13

Notes:

·        Closing Ceremony in  Budapest.

·        Novelty: For the first time the xerox copies of the solutions were made and corrected separately by the authors and mentors. Both corrections were then compared.

·        The mentors received the tasks in mother tongues and they had to correct them. 

·        Simultaneous translations arranged during the discussions of the jury.    

˜™
 IChO ARCHIVE SHEET  No. 8

1

The 8th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

GERMAN DEMOCRATIC REP., Halle

3

Date:

July 10 – 19, 1976,  (10 days)

4

Organizer:

  Pädagogische Hochschule, Halle 

5

Number of participating countries:

12

6

Participating countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, Federal Republic Germany, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden, Yugoslavia

7

Number of competing students:

46 

Belgium participated only with 2 pupils.

8

Number of observing countries:

0

9

Observing countries:

0

10

Preparatory Tasks 

Not available 

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 7

Number of characters:  5 571

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number:  3

Number of characters: 1 794

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Results

Medals

No medals were awarded to winners.

13

Notes:

·        A special meeting was organized at Stirin in Czechoslovakia (May 4-6, 1976) with the aim to propose new regulations which would be binding for the organizers of the future IChOs.  Moreover the possible cooperation with UNESCO was discussed. (see a special report)

·        The new Regulations were approved by the International Jury. 

·        The IChO competition in Halle was organized similarly as in Veszprém in 1975.

·        Differences:

-     Preparatory tasks in four languages, they contained solutions for the first time. 

     -    Maximum 100 points for theory and 60 points for practice. However, the final     ratio between the theoretical and experimental part was stated as 60 : 40 points.

     -    The competition tasks were prepared in four official languages.  For the first time the mentors had to translate the tasks very quickly into the mother tongues of competing pupils and they even had to prepare the tasks in four copies using type machines. The era of well known “long nights” began.

·        An observer from Czechoslovakia was invited to attend the 8th IChO with the expenses (board and lodging) covered by the organizer since Czechoslovakia was the organizing country of the next IChO in 1977. (Later this became a rule.)   

·        For the first time the International Jury was separated from the competitors during the days of the competition.

˜™

 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 9

1

The 9th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

CZECHOSLOVAKIA, Bratislava

3

Date:

July 4 – 13, 1977,  (10 days)

4

Organizer:

Slovak Technical University, Comenius University in Bratislava, Slovak Ministry of Education

5

Number of participating countries:

12

6

Participating countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, German Federal Republic, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden, Yugoslavia

7

Number of competing students:

47

(only 3 participants from Yugoslavia)

8

Number of observing countries:

2

9

Observing countries:

Finland, Turkey

10

  Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

41

Number of practical tasks: 

8

Archived in the IIC     

Tasks with worked solutions – 

English version, booklet, 86 pp.

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 8

Number of characters:  6 685

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number: 3

Number of characters: 4 059

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Final Results

Medals

   6 gold medals  (12,77 %),    

 10 silver medals (21,28 %), 

10 bronze medals (21,28 %) 

The best competitors: 

                                                      Total pts.

                                                (max. 100 pts)

1   Wolf D. Aichberger (Austria)      98,00 

2   Sergei Trepalin (Soviet Union)   97,50

3   Per Lincoln (Sweden)                 96,75

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     Characterization of the particular fields of chemistry that were expected in the Preparatory and Competition Tasks, was attached to the Preparatory Tasks. 

·     Medals (gold, silver and bronze) were given for the first time in the history of the IChO. (The best competitors at the previous Intern. Chem. Olympiads were awarded written diplomas only.)

·     The rules proposed in Stirin and approved by the IJ in Halle in 1976 were applied to the organization of the 9th IChO. The Regulations were issued by the Czechoslovak Committee of ChO in four official languages. 

·     The 9th IChO was organized in cooperation with UNESCO.

·     A seminar on education of chemistry was a part of the program for the Intern. Jury 

·     Alternative choice of some competition tasks – A or B version.    

·     Some hints were given in envelopes. The students who used the envelope lost some portion of points. 

·     Simultaneous translation into four languages (English, French, German and Russian) during the Jury meetings.

·     The competition tasks in four languages at disposal for the members of IJ.   

·     Special observers:  

-     one observer from UNESCO (Dr. Doncov), the head of the Department of Pre-University Education,

       -   three observers from Poland, the organizing country of the next 10th IChO.  

·     The Third seminar on the development of IChO was organized in the co-operation with UNESCO.    Program: Short reports of representatives of participating countries on the level of chemistry teaching in their countries. The expected role of UNESCO in the development of IChO.

·     Maximum 100 points; 60 theory, 40 practice. Experimental technique and skill still appreciated.

·     Mr. Anton Sirota was appointed to attend the International Conferences on Chemical Education organized by UNESCO in Ljubljana (Slovenia) in August 1977.  Doplniť názov prednášky.

˜™
 IChO ARCHIVE SHEET  No. 10

1

The 10th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city

POLAND, Torun

3

Date:

July 3 – 13, 1978,  (11 days)

4

Organizer:

University of Torun 

5

Number of participating countries:

12

6

Participating countries:

Austria, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, German Democratic Republic, German Federal Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden, Turkey

plus:  Finland and Turkey

minus: Belgium and Yugoslavia   

7

Number of competing students:

48

8

Number of observing countries:

1

9

Observing countries:

Spain

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

Number: 42

Number of practical tasks: 

Number: 8

Archived in the IIC   

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 5

Number of characters:  7 102

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number: 2

Number of characters:  6 729

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Results

Medals

The best competitors: 

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     Differences:

-     The IChO was organized in co-operation with UNESCO which gave a financial support.

-     Decision to give medals according to the system 10 % - 20 % - 30 %.

-    Decision not to give any points for “laboratory technique”.

Invitation to Leningrad (11th IChO) and a statement that the 12th IChO will be organized in Austria.

˜™
 IChO ARCHIVE SHEET  No. 11

1

The 11 th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

SOVIET UNION,  Leningrad

3

Date:

July 2 – 11, 1979,  (10 days)

4

Organizer:

Leningrad State University, Ministry of Education  

5

Number of participating countries:

11

6

Participating countries:

Austria, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, German Democratic Republic, German Federal Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden

(minus Turkey

7

Number of competing students:

44

8

Number of observing countries:

0

9

 Observing countries:

0

10

Preparatory Tasks 

 Number of theoretical tasks: 

 40

 Number of practical tasks: 

 10

 Archived in the IIC   

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  6

Number of characters:  6 052 

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number:  2

Number of characters:  1 088

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

;12

Final Results

Medals

The best competitors: 

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     Eleven teams, 44 competitors.

·     Turkey was missing.

·     The competition as above.

·     One-day seminar on chemical education organized by the Ministry of Education. Program:

-     Discussion how chemistry curricula of the secondary schools in particular countries were reflected in the level of competition tasks of IChOs.

Politics in IChO: Discussion on the aims and function of any Secretariat of IChO. The 

Soviet Union gave support (at that time it was very important) to the idea to create the secretariat in Czechoslovakia. It was the highest time since the number of “socialist countries” was all the time the same and the number of “capitalist countries” was expected to be increased, in particular after the 12th IChO which was supposed to take place in Austria.

˜™

 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 12

1

The 12th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city

AUSTRIA, Linz

3

Date:

July 13 – 23, 1980,  (11 days)

4

Organizer:

University of Linz 

5

Number of participating countries:

13

6

Participating countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, German Federal Republic, German Democratic Republic, Hungary, Italy, Netherlands, Poland, Romania, Sweden

7

Number of competing students:

52

8

Number of observing countries:

3

9

Observing countries:

France, United Kingdom, United States

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

42

Number of practical tasks: 

16

Archived in the IIC   

Tasks with worked solutions –            German version, booklet 124 pp.

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  6

Number of characters:  5 662

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number:  3

Number of characters:  8 040

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Results

Medals

The best competitors: 

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     A new situation: The IChO was organized for the first time in a “capitalist country”.

·     Thirteen countries, 52 competitors (plus Belgium, Italy, Netherlands, minus Soviet Union).

·     Observers from France, UK, and USA

·     Competition as above.

·     Politics in IChO again: Soviet Union did not participate. Special meeting of mentors from “socialist countries”. Consultations led to the conclusion that a special meeting should be organized in Czechoslovakia in the spring 1982 with the aim to create a Secretariat of IChO in Bratislava.

˜™

 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 13

1

The 13th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

BULGARIA, Burgas

3

Date:

July 13 – 23, 1981,  (11 days)

4

Organizer:

University of Burgas

5

Number of participating countries:

14

6

Participating countries:

Austria, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, France, German Democratic Republic, German Federal Republic, Hungary, Italy, Netherlands, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden

7

Number of competing students:

55

8

Number of observing countries:

1

9

Observing countries:

Norway

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

Number: 42

Number of practical tasks: 

Number: 15

Archived in the IIC   

Tasks with worked solutions – 

English version – booklet, 95 pp

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  6

Number of characters:  5 003

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number:  3

Number of characters:  4 008

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Results

Medals

The best competitors: 

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     Organized in co-operation with UNESCO.

·     Fourteen countries, 55 competitors (plus France and Soviet Union, minus Belgium). Only three students from USSR took part in the competition.

·     Observers from Norway.

·     No substantial changes in the competition.

·     Round table discussion on the theme: The role of chemistry olympiads in the development of interests and creativity abilities of pupils.

·     Observers from UNESCO and I.C.C. 

˜™

IChO ARCHIVE SHEET  No. 14

1

The 14th International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

SWEDEN,  Stockholm 

3

Date:

July 3 - 12, 1982,  (10 days)

4

Organizer:

Swedish Chemical Society, National Board of Education in Sweden 

5

Number of participating countries:

17

6

Participating countries:

Austria, Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, Finland, France, German Democratic Republic, German Federal Republic, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden, Yugoslavia

7

Number of competing students:

68

8

Number of observing countries:

4

9

Observing countries:

Kuwait, United Kingdom, United States of America, Venezuela

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

Number: 42

Number of practical tasks: 

Number: 11

Archived in the IIC   

Tasks with worked solutions - English version – booklet, 36 pp

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 7

Number of characters:  10 938

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number: 3

Number of characters:   4 197  

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Final Results

Medals

  9 gold medals (13.24 %),  

14 silver medals (20.59 %),  

25 bronze medals (36.76 %)

The best competitors: 

                                                      Total pts.

                                              (max. 100 pts)

1   Manfred Lehn  (GFR)                  90.95

2   Grzegorz Swiatek  (Poland)        87.20 

3   Petr Skládal (Czechoslovakia)    86.10 

Archived in the IIC as:

The list of participants and their results are published in the Final report from the 14th IChO                             

13

Notes:

·        New countries: Denmark, Norway, and Yugoslavia.

·        Theoretical part first, then practical

·        Gaudeamus igitur  -  anthem at the opening ceremony

·        Two scientific lectures for all given by professors from the Royal Institute of Technology, (July 5th, and 6th).

·        Working Party of the Jury (later called as business session), July 9th, 10.00 – 18.30. The following conclusions were accepted:

-     the Secretariat of the IChO was established with its seat in Bratislava (Czechoslovakia)

-    Mr. Ingve Lindberg was appointed to attend the 7th Conferences on Chemical Education organized by UNESCO in Montpellier in August 1983. The organizing committee in Sweden was asked to help to organize a workshop in the framework of the above event. 

-     It was emphasized again that the Intern. Jury is the governing body of the IChO and no other possible institutions such as Ministries, Societies, etc. 

-     Two additional special medals should be awarded for the best students in the theoretical and practical parts, respectively.

·        Arbitration separately for theory and practice.

·        Speech by the winner of the IChO.

·        At the opening of the 14th IChO the chairmen of the previous 13th IChO (Bulgaria) and next 15th IChO (Romania) had greeting and invitation talks, respectively.

·        Answer sheets were used for the first time in the competition. 

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 15

1

The 15th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

ROMANIA, Timisoara

3

Date:

July 2 – 11, 1983,  (10 days)

4

Organizer:

University of Timisoara

5

Number of participating countries:

18

6

Participating countries:

Austria, Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, Finland, France, German Democratic Republic, German Federal Republic, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden, United Kingdom, Yugoslavia

7

Number of competing students:

71

8

Number of observing countries:

2

9

Observing countries:

Kuwait, United States,

10

Preparatory Tasks 

No problems available.

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  7

Number of characters:  5 288

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number:  3

Number of characters:  1 542

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Results

Medals

The best competitors: 

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     18 teams with 72 competitors. New country: United Kingdom.

·     Observers from Kuwait and the United States.

·     Competition as above. As usual the theoretical examination first (5 hours) and after one day rest the practical examination. Also 5 hours with an interruption for lunch like in Sweden

˜™
 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 16

1

The 16th International Chemistry Olympiad

2

Country, city

GERMAN FEDERAL REPUBLIC Frankfurt am Main

3

Date:

June 30 - July 10, 1984,  (11 days)

4

Organizer:

5

Number of participating countries:

20

6

Participating countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, Finland, France, German Federal Republic, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden, United Kingdom, USA, Yugoslavia

7

Number of competing students:

80

8

Number of observing countries:

3

9

Observing countries:

Canada, Kuwait, Venezuela 

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

44

Number of practical tasks: 

10

Archived in the IIC   

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:   8

Number of characters:  7 412

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number:2

Number of characters:  4 216

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Results

Medals

The best competitors: 

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     20 teams with 80 competitors. New countries were Belgium (absent since 1980), Greece, Kuwait, and the USA. Kuwait took part hors concourse. GDR was absent, undoubtedly for political reasons. 

·     Novelty: The attention was also paid to biochemistry.

·     Competition without any substantial changes. 

·     A special meeting of the International Jury devoted to the future development of the IChO. A plenary lecture was presented by Anton Sirota on the content of the theoretical and experimental parts of the past IChOs.  

·     There came no invitation for 1985 at the closing ceremony. Countries for 1986 and 1987 were available. Since 1979 east and west countries alternated in organizing the IChO. But this year there seemed to be a problem in the “east”. Everybody was hoping the expression “chemists have solutions” would be true again. 

·     Much light was produced by the German organizers, for the first time an IChO was closed with a nice firework.

The jury discussion was held for the first time in one language (English) without interpreting into the other so-called official languages (German, French, Russian).

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 17

1

The 17th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

Czechoslovakia,  Bratislava

3

Date:

June 30 – July 9, 1985,  (10 days)

4

Organizer:

Slovak Ministry of Education, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava 

5

Number of participating countries:

21

6

Participating countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cuba, Czechoslovakia, Denmark, Federal Republic Germany, Finland, France, German Democratic Republic, Greece, Hungary, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden, United Kingdom, United States, Yugoslavia     

7

Number of competing students:

83

8

Number of observing countries:

3

9

Observing countries:

Canada, Italy, Kuwait

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

47

Number of practical tasks: 

2

Archived in the IIC   

Tasks with worked solutions – English version – booklet, 116 pp

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  8

Number of characters:  7 290

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number:  1

Number of characters:  3018

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Final Results

Medals

10 gold medals (12.05 %),  

21 silver medals (25.30 %),  

30 bronze medals (36.14 %)

The best competitors: 

                                                                Total pts.

                                                           (max. 200 pts)

1  Aleksej Ermakov  (Soviet Union)         194

2  Dragos Horváth  (Romania)                 193

3  Berna Eggen (German FR)                  190

Archived in the IIC as:

Report of the 17th IChO                              

13

Notes:

·     Theoretical part first 

·     120 pts theoretical, 80 pts practical parts, totally 200 pts.  

·      Pupils from Kuwait participated without evaluation of their results.

·     Bratislava saved the situation and all participating countries were invited to attend the 17th IChO. Everybody was happy with this solution. A year without an IChO would be bad for the continuity of the work of the national committees in the participating countries.

·     21 delegations with 83 competing pupils. Kuwait participated again hors concourse. Cuba participated for the first time. Canada sent observers. Italy did the same; this year no team from Italy.

·     Competition as above.

·     The organizers surprised all with a flag dedicated to the International Chemistry Olympiad, with an Olympic logo in the four official languages, English, French, German and Russian. At the closing ceremony the flag was given to the next organizer. This was the start of a new tradition. The Netherlands has the honour to be the organizer of the 18th IChO in 1986.

-   REPORT in English as a booklet 65 pp available in IIC

˜™

           


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 18

1

The 18th International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

NETHERLANDS, Leiden 

3

Date:

July 6 – 15, 1986  (10 days)

4

Organizer:

University of Leiden

5

Number of participating countries:

22

6

Participating countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Czechoslovakia, Denmark, Finland, France, German Democratic Republic, German Federal Republic, Greece, Hungary, Kuwait, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden, United Kingdom, United States, Yugoslavia     

7

Number of competing students:

86

8

Number of observing countries:

4

9

Observing countries:

China, Cuba, Italy, Switzerland

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

 47

Number of practical tasks: 

   2

Archived in the IIC   

Tasks with worked solutions – 

English version – booklet, 116 pp

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  7

Number of characters:  10 379

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number:  2

Number of characters:  4073

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Results

Medals

The best competitors: 

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     22 teams with 86 competitors. Canada participated for the first time. China, Cuba, Italy and Switzerland sent observers.

·     Technical chemistry was introduced as a new field of interest.

·     After the theoretical and practical parts had been finished and the corrections by the authors were ready. The chemistry of each problem was explained to all competitors in a lecture.

·     A new version of the Regulations of the IChO in a printed form occurred.  

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 19

1

The 19th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

HUNGARY, Veszprém

3

Date:

July 6 – 15, 1987,   (10 days)

4

Organizer:

University of Veszprém, Ministry of Education

5

Number of participating countries:

26

6

Participating countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Cuba, Czechoslovakia, German Democratic Republic, German Federal Republic, Denmark, Finland, France, Greece, Hungary,  Italy, Kuwait, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden, Switzerland,  United Kingdom, United States of America, Yugoslavia

7

Number of competing students:

103

8

Number of observing countries:

2

9

Observing countries:

Australia, Singapore 

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

89

Number of practical tasks: 

8

Archived in the IIC   

Tasks with worked solutions – English version – booklet, 100 pp

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  5

Number of characters:  3 498

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number: 3

Number of characters: 4 969

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

   

12

Final Results

Medals

11 gold medals (10.68 %),  

24 silver medals (23.30 %), 

29 bronze medals (28.16 %)

The best competitors: 

                                                              Total pts.

                                                           (max. 100 pts)

1     Woehl Jorg (German FR)                    98.0 

2-3  Blandov Alexander  (Soviet Union)     96.0 

2-3    Herzog Uwe   (DDR)                           96.0 

4     Rezáč Miroslav   (Czechoslovakia)     95.0    

Archived in the IIC as:

Final results as pdf file                             

13

Notes:

·     26 teams with 103 competitors. For the first time more than 100 competing pupils. China and Switzerland participated for the first time. Italy was back again after two years of absence. Observers from Australia and Singapore.

·     The chemical thread was environmental chemistry.

·     Organization of the IChO without any substantial changes.

·     Discussion about the content of the competition tasks during a IJ meeting and recommendations:

-   The IChO is a competition of secondary school pupils but the level of problems – in accordance with tradition – may reach that of the basic subjects at universities.

-   Most of the problems should lead to a numerical result. They are based on the study of mathematics, physics and biology at secondary schools.

-  They should also include the problems requiring certain knowledge of physical chemistry, coordination chemistry, the structure of substances and environmental chemistry.

-    They should be presented in concise form and with a detailed solution.   

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 20

1

The 20th International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

FINLAND,  Espoo

3

Date:

July 2 – 9, 1988   (8 days)

4

Organizer:

University of Espoo

5

Number of participating countries:

26

6

Participating countries:

Austria, Australia, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Cuba, Czechoslovakia, German Democratic Republic, German Federal Republic, Denmark, Finland, France, Hungary,  Italy, Kuwait, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Singapore, Soviet Union, Sweden, Switzerland,  United Kingdom, United States 

7

Number of competing students:

104

8

Number of observing countries:

0

9

Observing countries:

None 

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

58

Number of practical tasks: 

8

Archived in the IIC   

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 6

Number of characters: 7 637

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

ii) Practical

Number:  2

Number of characters:  3 849

    Archived in the IIC as:

VOLUME 1 - ICHO 1-20.doc

VOLUME 1 - ICHO 1-20.pdf

12

Results

Medals

The best competitors: 

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     29 teams were expected, only 26 came! New countries: Australia and Singapore.

Due to financial reasons the 20th IChO was shortened to eight days. There was no day of rest between the theoretical and practical part.

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 21

1

The 21st International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

German Democratic Republic, Halle

3

Date:

July 2 – 10, 1989     (9 days)

4

Organizer:

Pädagogische Hochschule Halle 

5

Number of participating countries:

26

6

Participating countries:

Austria, Australia, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Cuba, Czechoslovakia, Denmark, Finland, France, German Democratic Republic, German Federal Republic, Greece, Hungary,  Italy, Kuwait, Netherlands, Norway, Poland, Romania,  Soviet Union, Sweden, Switzerland,  United Kingdom, United States 

7

Number of competing students:

104

8

Number of observing countries:

3

9

Observing countries:

Cyprus, Japan, Thailand

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

Number of practical tasks: 

Archived in the IIC   

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  6

Number of characters:  5 832

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number:  2

Number of characters:  3195

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Results

Medals

The best competitors: 

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     26 teams. Singapore was missing but Greece was back again. Observers from Cyprus, Japan, and Thailand.

·     No substantial changes occurred in the competition. 

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 22

1

The 22nd International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

FRANCE,  Paris 

3

Date:

July 8 – 17, 1990,  (10 days)

4

Organizer:

Ministry of Education in cooperation with French Chemical Society and Union of Chemical Industry 

5

Number of participating countries:

28

6

Participating countries:

Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Cuba, Cyprus, Czechoslovakia, Denmark, Finland, France, German Democratic Republic, German Federal Republic, Greece, Hungary, Italy, Kuwait, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Singapore, Sweden, Switzerland, Thailand, United Kingdom, U.S.A    

7

Number of competing students:

112

8

Number of observing countries:

1

9

Observing countries:

Portugal

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

58

Number of practical tasks: 

6

Archived in the IIC   

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  7

Number of characters:  12 579

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number:  4

Number of characters: 6 705

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Results

Medals

13 gold medals  (11,6 %),

21 silver medals (18,8 %), 

33 bronze medals (29,5 %)

The best competitors: 

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     28 teams. New countries: Cyprus and Thailand. Singapore was back again. The Soviet Union was missing (no visa).

·     Four practical problems

·     No substantial changes in the competition. 

·     An innovated printed form of the Regulations was issued.

·     With regard to a great number of participating countries and in the expectation that the number will be rapidly increasing in the next five years (many new states were created) doubts were expressed whether the Secretariat would be able in the new situation to influence the course of the IChOs.  

·     Representatives of UNESCO and IUPAC took place as observers.  

-   REPORT in French as a file available in IIC 

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 23

1

The 23rd International Chemistry Olympiad 

2

Country, city

Poland, Lodz  

3

Date:

July 7 – 15, 1991(9 days)

4

Organizer:

University of Lodz

5

Number of participating countries:

30

6

Participating countries:

Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Cuba, Cyprus, Czechoslovakia, Denmark, Finland, France,  Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Singapore, Slovenia, Soviet Union, Sweden, Switzerland, Thailand, United Kingdom, U.S.A 

7

Number of competing students:

118

8

Number of observing countries:

2

9

Observing countries:

Chinese Taipei, Mexico

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

Number of practical tasks: 

Archived in the IIC   

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  6

Number of characters: 6 184

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number: 3

Number of letters:  4 224

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

The best competitors: 

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     30 teams with 118 competitors. New countries: Latvia, Lithuania and Slovenia. Observers from Chinese Taipei and Mexico  .

·     For the first time: practical work first, theoretical work two days later. This procedure fits better with the short first IChO day, the practical work demands less translation time than the voluminous theoretical work.

·     Since the number of countries is already too high and two mentors from each participating country are the members of the International Jury, discussions in the Jury are complicated and it becomes more and more difficult to come to any conclusion. Consequently, the need to create any committee that would be able to    prepare some proposals for the working sessions of the International Jury, is desirable.   

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 24

1

The 24th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

USA, Pittsburgh 

3

Date:

July 11 – 22, 1992     (12 days)

4

Organizer:

5

Number of participating countries:

33

6

Participating countries:

Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Cyprus, Czechoslovakia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Korea,   Latvia, Lithuania, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovenia,  Sweden, Switzerland, Thailand, United Kingdom, U.S.A 

7

Number of competing students:

131  

8

Number of observing countries:

0

9

Observing countries:

None

10

Preparatory Tasks 

 Number of theoretical tasks: 

 Number of practical tasks: 

 Archived in the IIC   

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  9

Number of characters: 11 562

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number:  1

Number of characters: 3514

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Results

Medals

The best competitors: 

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     33 countries and 131 competitors took part . 

·     Environmental chemistry as a new field in the IChO.

·     No organizational changes in the competition.

·     Starting with Pittsburgh 1992 it was not longer necessary to use typewriters together with scissors, adhesives and tippex, as the members of the jury were given personal computers for each language at the disposal. But it seems to be so that instead of shortening the night work the computers (with meanwhile 100 MHz) only cause the delegations to spend much more time for the perfection of the layout of their translations. 

·     Final session of the International Jury: A new body of the IChO, so called Steering Committee was established. The first chairman was from the UK. The members were representatives from different parts of the world and were elected by the International Jury for two years period. 

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 25

1

 The 25th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

ItalyPerugia

3

Date:

July, 11 – 22, 1993    (12 days)

4

Organizer:

University of Perugia 

5

Number of participating countries:

37

6

Participating countries:

Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iran, Italy, Korea, Kuwait, Latvia, Lithuania,  Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovakia. Slovenia, Sweden, Switzerland, Thailand,     United Kingdom, United States of America, Venezuela

.

7

Number of competing students:

148

8

Number of observing countries:

5

9

Observing countries:

Argentina, Belarus, Estonia, Turkey.  Ukraine

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

67

Number of practical tasks: 

6

Archived in the IIC   

Tasks with worked solutions - English version  - 92 pp

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 5

Number of characters: 5 345

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21- 40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21- 40.pdf

ii) Practical

Number: 2

Number of characters:  3 101

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21- 40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21- 40.pdf

12

Final Results

Medals

19 gold medals (12.8 %),

32 silver medals (21.6 %), 

46 bronze medals (31.1 %)

10 honorary mentions

The best competitors: 

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     37 teams and 148 competing pupils. 

·     New countries: Czech Republic and Slovakia (instead of former Czechoslovakia), Iran, Korea, Mexico, Taiwan, and Venezuela.

·     Business session of the International Jury: Discussion about the mutual responsibilities of the particular bodies of the IChO (Organizing Committee, International body, Steering Committee). The Slovak delegation proposed a creation of an International Information Centre of the IChO. The idea was accepted and all countries that would be interested in a creation of such a centre, were asked to prepare a project for the next IChO. 

·     Some other items that were discussed:

-        May the medallists of the preceding IChO take part in the next one?

-        Can a pupil without having official citizenship of a country represent that country at the IChO?

-        How to adapt the regulations of IChO to the present conditions?

-        For how many years must send an incoming country only observers to the IChO before it can fully participate with a team of students?    

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 26

1

The 26th International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

NORWAY, Oslo 

3

Date:

July 3 – 11, 1994     (9 days)

4

Organizer:

University of Oslo, Norwegian Ministry of Education, Norwegian Chemical Society 

5

Number of participating countries:

41

6

Participating countries:

Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei,  Cuba, Cyprus, Czech RepublicDenmark, Estonia, Finland, FranceGermany, Greece, Hungary, Iran, Italy, Korea, Kuwait, Latvia, Lithuania, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovakia. Slovenia, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, Ukraine, United KingdomUnited States of America, Venezuela

7

Number of competing students:

156

8

Number of observing countries:

4

9

Observing countries:

Argentina, Belarus, Spain, Vietnam

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

50

Number of practical tasks: 

5

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  8

Number of characters:  11 670

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number:  2

Number of characters:  6 377

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

19 gold medals (12.18 %) ,  

33 silver medals (21.5 %),  

48 bronze medals (30.76 %)

The best competitors: 

                                                          Total pts.

                                                        (max. 100 pts)

1  Dmitry Bondar (Russian Fed.)       83.946

2  Yongliang Huang (China)              83.878 

3  Seung-Woo King  (Korea)             83.857

Archived in the IIC as:

List of participants and their results are published in the Report of the 26th IChO.                                                        

13

Notes:

·     41 teams and 156 competitors. New countries: Estonia, Turkey, Ukraine.

·     Observers from Argentina, Belarus, Spain, and Vietnam.

·     Novelty: Blue (preliminary) and red (final) points were introduced into the grading. The total sum of the red points was 100. 

·     Business session: 

- The International Jury judged the complex project for the creation of the International Information Centre which proposed Anton Sirota, the head of the Slovak delegation. It was decided by voting that the Centre will be established in Bratislava, Slovakia and Anton Sirota will serve as the director of the centre. 

-   A new text of some paragraphs in the Regulations of the IChO was approved.

·     A complete report as a booklet was issued by the organizing committee containing  

program, the list of participants with their results, list of mentors, observers and guests, competition tasks and their statistical evaluation.    

REPORT in English as a booklet (46 pp) available in IIC

REPORT in English as a file (19 pp)  available in IIC 

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 27

1

The 27th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

ChinaBeijing

3

Date:

July 13 – 20, 1995     (8 days)

4

Organizer:

University of Beijing 

5

Number of participating countries:

42

6

Participating countries:

Argentina, Australia, Austria, Belgium,  Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iran, Italy, Korea, Kuwait, Latvia, Lithuania,  Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovakia. Slovenia, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, Ukraine, United Kingdom, U.S.A, Venezuela

7

Number of competing students:

163

8

Number of observing countries:

0

9

Observing countries:

None

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

Number of practical tasks: 

Archived in the IIC   

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 6

Number of characters:  10 188

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number: 3

Number of characters:  4  012

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

21 gold medals  (12.9 %) 

35 silver medals  (21.5 %)

50 bronze medals  (30.7 %)

The best competitors: 

1  Kiani    Roozbeh  (Iran)            

2  Zhiamg Jianhui  (China)         

3  Jalali Ali (Iran)                             

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     42 delegations with 163 competitors.

·     Observers from Belarus, Indonesia, Ireland, Spain, Vietnam.

·     Competition as above. 

·     Business session: The discussion about some parts of the Regulations. It was obvious that it was necessary to prepare such proposal of the Regulations which would take into account a new situation in the competition. The International Information Centre of the IChO was appointed to prepare a new and complete version of the Regulations for the next IChO.   

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 28

1

The 28th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city

RUSSIAN FEDERATION, Moscow

3

Date:

July 14 – 23, 1996     (10 days)

4

Organizer:

Moscow State University

5

Number of participating countries:

45

6

Participating countries:

Argentina  Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iran, Italy,   Korea, Kuwait, Latvia, Lithuania,  Mexico,  Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovakia. Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey,    Ukraine, United Kingdom, Uruguay, U.S.A, Venezuela, Vietnam     

7

Number of competing students:

175

8

Number of observing countries:

4

9

Observing countries:

Indonesia, Ireland, Kazakhstan, Kyrgyzstan

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

 51

Number of practical tasks: 

   9

Archived in the IIC   

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  7

Number of characters: 14 324

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number:  2

Number of characters: 8152

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

The best competitors: 

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     45 teams with 175 competitors.

·     Observers from Indonesia, Ireland, Kazakhstan, Kyrgyzstan.

·     Competition as above. 

·     Business session: The version of the Regulation was accepted which did not suppose the existence of any secretariat of the IChO and a secretary. Some paragraphs left for further discussion. This is also an example how it is difficult to come to a conclusion when the Jury consists of 90 members. The role of the Steering Committee is irreplaceable.  

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 29

1

The 29th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

CANADA, Montreal 

3

Date:

July 13 – 22, 1997,  (10 days)

4

Organizer:

University McGill in Montréal and Bishops University in Lennoxville. The IChO was organized under the auspices of Canadian Ministry of Education and Canadian Chemical Society.

5

Number of participating countries:

47

6

Participating countries:

Argentina, Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Korea, Kuwait, Latvia, Lithuania,  Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovakia. Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, Ukraine, United Kingdom,  U.S.A, Venezuela, Vietnam     

7

Number of competing students:

184

8

Number of observing countries:

6

9

Observing countries:

Azerbaijan, Brazil, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uruguay.

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

 43

Number of practical tasks: 

  4

Archived in the IIC   

Tasks with worked solutions - English version – booklet, 94 pages

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  8

Number of characters:  11 524

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number:  2

Number of characters:  2 781

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

21 gold medals (11.4 %),

36 silver medals (19.6 %), 

58 bronze medals (31.5 %)

The best competitors: 

                                                           Total pts.

                                                      (max. 100 pts)

1  Salih Ozcubukcu  (Turkey)              81.25 

2  Jason Chen  (USA)                          80.75 

3  Babak Javidi Dasht Bayazi  (Iran)      80.0 

Archived in the IIC as:

Final results as a file                                                            

13

Notes:

·     47 countries with 184 competitors.

·     New observers from Azerbaijan, Brazil, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uruguay.

·     No substantial changes were introduced into the competition.

·     Business session: Some changes in the regulations of the IChO were accepted by the International Jury. It was decided that the IIC will arrange the 30th anniversary of the IChO a celebration seminar in the cooperation with the organizers of the 30th IChO in Melbourne.    

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 30

1

The 30th International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

AUSTRALIA,  Melbourne 

3

Date:

July 5 – 14, 1998,  (10 days)

4

Organizer:

Deakin University, Melbourne University, The Royal Australian Chemical Institute 

5

Number of participating countries:

47

6

Participating countries:

Argentina, Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Indonesia, Iran, Ireland,  Italy, Kazakhstan, Korea, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania,  Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovakia. Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, Ukraine, United Kingdom, USA, Venezuela, Vietnam     

7

Number of competing students:

186

8

Number of observing countries:

3

9

Observing countries:

Azerbaijan, India, Uruguay

Guest: Croatia

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

 26

Number of practical tasks: 

 4

Archived in the IIC   

Tasks with worked solutions – English  version – booklet, 94 pp.

Tasks with worked solutions – English  version – pdf file – 97 pp 

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  7

Number of characters:  16 519

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number: 2

Number of characters:  8 304

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

22 gold medals  (11.83 %),  

40 silver medals (21.51 %), 

58 bronze medals (31.18 %)

19 honourable mentions

The best competitors: 

                                                    Total pts.

                                                (max. 100 pts

1  Mingzhao Liu  (China)                95.49

2  Tom Snyder    (USA)l)                   94.21

3  Mario Tagliazucchi (Argentina)    92.65

Archived in the IIC as:

Final results as file in the Report                             

13

Notes:

·       Ten days

·       47 teams with 186 participants

·       Brazil, Cuba, and Kuwait who each participated in the 29th IChO, withdrew their participations

·       Observers from Azerbaijan, India, Uruguay.

·       Kenya, Albania, Brunei and Turkmenistan withdrew for financial reasons.

·       The first IChO held in winter and in the southern hemisphere.

·       The olympic flame for the first time.

·       Reorganization of the arbitrary process. A new level of security had to be explored. The tasks were judged in split sessions but finally approved by the complete International Jury.

·       30th International Chemistry Olympiad Celebration Dinner was organized and as a part of it three lectures were held on the history, theoretical and practical tasks of the IChO, respectively. On this occasion a booklet appeared with the title "A Brief Review on the History and Content of the International Chemistry Olympiad" that was prepared, printed and distributed by the International Information Centre of the IChO.

·       Business session: Starting in 1999 each delegation would pay a minimum general participation fee calculated with a formula approved by the International Jury.

·        REPORT in English as a book 106 pp available in IIC

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 31

1

The 31st International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

THAILAND, Bangkok

3

Date:

July 3 –12, 1999,  (10 days)

4

Organizer:

Kasetsart university in Bangkok, Mahidol University in Bangkok

5

Number of participating countries:

51

6

Participating countries:

Argentina, Australia, Austria, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Latvia, Lithuania,    Mexico,  Netherlands, New Zealand, Norway,  Poland, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovakia. Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey,    Ukraine, United Kingdom, Uruguay, U.S.A, Venezuela, Vietnam

7

Number of competing students:

196

8

Number of observing countries:

2

9

Observing countries:

Crotia, Uzbekistan 

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

20

Number of practical tasks: 

5

Archived in the IIC   

Tasks with worked solutions - English version  - 52 pp – file 

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 6

Number of letters:  11055

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number: 2

Number of letters:  7524

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

22 gold medals  (11.22 %),  

43 silver medals (21.94 %), 

64 bronze medals (32.65 %)

4 honourable mentions

The best competitors: 

                                                            Total pts.

                                                      (max. 100 pts)

1  Timothy Jones (USA)                      94.12                  2  Mario Tagliazucchi  (Argentina)      89.94 

3  Selm Hanay (Turkey)                      88.46 

Archived in the IIC as:

The list of participants and their results are given in the Report of the 31st IChO.                             

13

Notes:

-     Academic Code of Conduct signed separately by both mentors and students.

-     Report from the Smolenice working group meeting in October 1998. Anton Sirota gave a report referring to a booklet edited by Manfred Kerschbaumer and himself.  It gives the results of the work done in Smolenice which dealt with the latest problems of the IChO and proposed some solutions.

-     Finalisation of the regulations of the IChO. The working group proposed some changes to finalise the regulations The final version was after a five-year discussion finally approved by the International Jury. 

-     From the next year the participation fee of a participated country will be calculated according to the formula: 100.N USD. Where N is the number of years of participation or the number of years since the country last hosted an Olympiad.  

-   REPORT in English as a booklet of 121 pp  available in IIC

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 32

1

The 32nd International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

DENMARK,  Copenhagen

3

Date:

July 2 – 11, 2000  (10 days)

4

Organizer:

Technical University of Copenhagen,    Union of Secondary School Teachers of Chemistry in Denmark

5

Number of participating countries:

54

6

Participating countries:

Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan,  Latvia, Lithuania,  Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovakia. Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States of America, Uruguay, Venezuela, Vietnam

7

Number of competing students:

208

8

Number of observing countries:

3

9

Observing countries:

Iceland, Turkmenistan, Uzbekistan,  

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

20

Number of practical tasks: 

4

Archived in the IIC   

Tasks with worked solutions - English version – booklet, 52 pages

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  6

Number of characters: 13 571 

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number:  2

Number of characters:  9789

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

The best competitors: 

Archived in the IIC as:

13

Notes:

·     One observer from Egypt and Peru, respectively. 

·     The members of the Steering Committee asked Anton Sirota (IIC, Slovakia) to visit the organizers of the 33rd IChO in the Czech Republic and judge the progress in the preparation of the IChO. The inspection showed that it was impossible to expect that the next 33th IChO could be organized in Czech Republic. Later it was confirmed in an official report by the head of the Czech delegation at the International Jury meeting. The head of the Indian delegation promised to do his best in his effort to organize the 33rd IChO in India.  

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 33

1

The 33rd International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

INDIA, Mumbai

3

Date:

July 6-15, 2001,  (10 days)

4

Organizer:

Bhabha Centre for Science Education, Ministry of Human Resource Development  

5

Number of participating countries:

54

6

Participating countries:

Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France Germany, Greece, Hungary, India, Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan,  Latvia, Lithuania,  Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovakia. Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Venezuela, Vietnam 

7

Number of competing students:

213

8

Number of observing countries:

6

9

Observing countries:

Egypt, Iceland, Kenya, Mongolia, Portugal, Turkmenistan 

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

20

Number of practical tasks: 

  4

Archived in the IIC   

As a file 

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  7

Number of letters:  18 340

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number:  3

Number of letters: 11 850             

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

22 gold medals (10.33 %)  

46 silver medals (21.6 %)  

63 bronze medals (29.58 %)

8 honourable mentions   

The best competitors: 

                                                            Total pts.

                                                    (max. 100 pts)

1  Siyuan Chen    (China)                         92.31 

2  Iuri Chliapnikov  (Russian Fed.)         91.51 

3  Andres Esteban Ganc  (Argentina)    90.20 

Archived in the IIC as:

Final results in the Final Report (booklet)                             

13

Notes:

·        The year 2001 was critical for the International Chemistry Olympiad movement because no IChO was scheduled for the year. The members of the International Jury at the 32nd IChO in Copenhagen were keen to resolve the problem. Under such circumstances Prof. Arvind Kumar, coordinator for the Indian National Olympiad programmes in physics, chemistry and biology, suggested the possibility of hosting the 33rd IChO in India which should,  however, be approved by the Government of India. Delegations from different countries participating in the 32nd IChO unanimously supported the idea even though India was a rather recent entrant to he IChO. 

      Wout Davids, chair of the Steering Committee of the International Jury, took initiative in inviting formally India to host the 33rd IChO. It was in September 2000, when the government of India accepted the invitation and decided to host the 33rd IChO. The venue selected for the event was Mumbai. The decision of the Indian government was welcomed by all countries participating in the IChO. 

·     For practical part of the competition the students were divided into two nearly equal parts what concerns their numbers. One part absolved the practical in the morning, the other one in the afternoon of the same day.   

-   REPORT in English as a booklet available in IIC

˜™

           


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 34

1

The 34th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

NetherlandsGroningen

3

Date:

July 5 – 14, 2002(10 days)

4

Organizer:

University of Groningen, Ministry of Education, Culture and Science

5

Number of participating countries:

57

6

Participating countries:

Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, German Federal Rep., Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania,  Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovakia. Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, U.S.A, Venezuela, Vietnam     

7

Number of competing students:

225

8

Number of observing countries:

3

9

Observing countries:

Peru, Tajikistan, Yugoslavia

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

23

Number of practical tasks: 

6

Archived in the IIC   

Preparatory problems 

(with worked solutions) 

–       booklet, 45 pp  

–       pdf file 

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  10

Number of characters: 18 721

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number: 3

Number of characters: 7 330

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

27 gold medals (12.0 %),

49 silver medals (21.8 %), 

67 bronze medals (29.8 %)

The best competitors: 

                                                Total pts.

                                               (max. 100 pts)

1. Zhu Y. (China)                       92.50 

2. Lu H (China)                          90.93 

3. Kumar S. (India)                    90.23

Archived in the IIC as:

Final results in the Report of the 34th IChO                             

13

Notes:

-   Final report of the 34th IChO, in English as a booklet, 103 pp, available in IIC

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 35

1

The 35th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

GREECE, Athens

3

Date:

July 5 – 14, 2003     (10 days)

4

Organizer:

Association of Greek Chemists, National and Kapodistial University of Athens

5

Number of participating countries:

59

6

Participating countries:

Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, German Federal Rep. , Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Japan, Korea, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, USA, UruguayVenezuela, Vietnam

7

Number of competing students:

232

8

Number of observing countries:

7

9

Observing countries:

1st time observers: 

Albania, Ivory Coast, Kenya

2nd time observers: 

Mongolia, Nigeria, Peru, Tajikistan

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

33

Number of practical tasks: 

7

Archived in the IIC   

Tasks with worked solutions - English version  - pdf file 

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  35  

Number of characters: 18 325

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

  ii) Practical

Number: 2

Number of characters: 7 917

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

29 gold medals (12.5 %),  

53 silver medals (22.8 %), 

70 bronze medals (30.2 %)

The best competitors: 

                                                     Total pts.

                                              (max. 100 pts)

1  A. Putau  (Belarus)                     96.43

2  Y. Kanoria  (India)                       94.62

3  Y. Zhou    (China)                          94.03

Archived in the IIC as:

Final results as pdf file

13

Notes:

The tasks were divided into four parts (A to D). In part A there were 24 tasks from all the main fields of chemistry and they were composed in the form of a didactic test (it was necessary to choose from among several given possibilities). The tasks in parts B, C and D were more complex. There were contained 6 tasks from physical chemistry, 3 tasks from organic chemistry, and 2 tasks from inorganic chemistry  in parts B, C and D,  respectively. 

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 36

1

The 36th International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

GERMANY, Kiel

3

Date:

July 18 – 27, 2004,  (10 days)

4

Organizer:

IPN Kiel, University of Kiel 

5

Number of participating countries:

61

6

Participating countries:

Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania,  Mexico,  Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovakia. Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, U.S.A, Venezuela, Vietnam 

7

Number of competing students:

233

8

Number of observing countries:

7

9

Observing countries:

Armenia, Israel, Malaysia, Moldova, Mongolia, Pakistan, Saudi Arabia

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

Number:  34

Number of practical tasks: 

Number:  6

Archived in the IIC   

Preparatory problems (with worked solutions) - English version  

-        booklet, 104 pp

-        pdf file 

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  8

Number of letters:  16 995

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number:  2

Number of letters:  10 205

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

30 gold medals  (12.9 %),

48 silver medals (20.6 %), 

72 bronze medals (30.9 %)

1 honourable mention 

The best competitors: 

                                                      Total pts.

                                                (max. 100 pts)

1  Zelfman Alexey (Russian Fed.)    88.7 %

2  Ham Jun So (Korea)                     86.1 %

3  Liu Lianghui (China)                     85.9 %

Archived in the IIC as:

Final results    

-  in official report,

-  as pdf files.  

13

Notes:

-   REPORT in English as a book 108 pp  available in IIC

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 37

1

The 37h International Chemistry Olympiad 

2

Country, city

CHINESE TAIPEI, Taipei

3

Date:

July 16 – 25, 2005     (10 days)

4

Organizer:

National Taiwan Normal University 

5

Number of participating countries:

60

6

Participating countries:

Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada,  Chinese Taipei, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, German Federal Rep., Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania,  Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovakia. Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Thailand, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, U.S.A, Venezuela, Vietnam     

7

Number of competing students:

225

8

Number of observing countries:

6

9

Observing countries:

Armenia, Israel, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Saudi Arabia  

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

27

Number of practical tasks: 

8

Archived in the IIC   

Preparatory Problems and Worked Solutions, 109 pp – booklet 

Preparatory problems and worked solutions as  pdf files 

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 8

Number of characters: 19 059

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number: 2

Number of characters:  7 059

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

26 gold medals (11.6 %),  

48 silver medals (21.3 %), 

80 bronze medals (35,6 %)

6 honourable mentions 

The best competitors: 

                                                    Total pts.

                                                (max. 100 pts)

1  Alexei Zeifman (Russian Fed.)     96,75 

2  Jesada Temaismithi (Thailand)    96,54 

3  Anton Repko (Slovakia)                96.24

Archived in the IIC as:

Final results as a pdf file                             

13

Notes:

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 38

1

The 38th International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

Korea, Gyeongsan

3

Date:

July 2 – 11, 2006     (10 days)

4

Organizer:

University in Gyeongsan, organized under the auspices of the Korean Ministry of Education and Korean Chemical Society and magistrate of Gyeongsan city  

5

Number of participating countries:

67

6

Participating countries:

Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania,    Malaysia, Mexico, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia. Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, U.S.A, Venezuela, Vietnam     

7

Number of competing students:

254

8

Number of observing countries:

1

9

Observing countries:

Moldova 

10

Preparatory Tasks 

Theoretical 

Number: 30

Practical 

Number:  6

Archived in the IIC   

Tasks without worked solutions - English version,  75 pp,  pdf file

Solution of the preparatory tasks - English version, 31 pp,    pdf file

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  11

Number of characters: 18 998

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number:  3

Number of characters:  6848

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

28 gold medals  (11.0 %),  

56 silver medals (22.0 %), 

81 bronze medals (31.9 %)

10 honourable mention 

The best competitors: 

                                                      Total pts.

                                                (max. 100 pts)

1  Hwan BAE (Korea)                        93.43

2  Cheng-Yi KAO (Chinese Taipei)   89.77                

3  Lichao CAI (China)                        85.33

Archived in the IIC as:

Final results as pdf file                             

13

Notes:

  In the future of the IChO the attention should be focused on the following problems: 
- theoretical tasks (length, difficulty),

-        practical tasks (number, length, difficulty),

-        discussions with the authors,

-        discussions in the jury sessions,

-        marking and grading,

-        arbitration,

-        delivering of copies of the students work,

-        delivering copies of the tasks of the exam,

-        computers (two for each country, private computers),

-        printers (net-printers or USB-sticks),

-        coordination of authors before the competition,

-        excursions on days of hard work.


˜™
 
IChO ARCHIVE SHEET  No. 39

1

The 39th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

Russian FederationMoscow

3

Date:

July 15 – 24, 2007     (10 days)

4

Organizer:

Lomonosov Moscow State University, Ministry of Education  

5

Number of participating countries:

67

6

Participating countries:

Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania,  Malaysia, Mexico, Moldova, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia. Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Venezuela, Vietnam     

7

Number of competing students:

256

8

Number of observing countries:

1

9

Observing countries:

Nigeria 

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

28

Number of practical tasks: 

6

Archived in the IIC   

Tasks with worked solutions - English version – pdf file 

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 8

Number of characters:  18 058

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number: 2

Number of characters: 12 129

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

 31 gold medals  (12.1 %),

 56 silver medals (21.2 %), 

 71 bronze medals (27.7 %)

10 honourable mentions

The best competitors: 

                                                          Total pts.

                                                       (max. 100 pts)

1  Lei Xu (China)                                 76.07

2  Yuan Fang (China)                          73.31

3  Leonid Romashov (Russian Fed.)   72.27

Archived in the IIC as:

Final results    

-  in official report,

-  as pdf files.  

13

Notes:

-   OFFICIAL REPORT 39th IChO in English as a booklet 149 pp, available in the IIC

-     VIDEO available in IIC

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 40

1

The 40th International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

HUNGARY, Budapest

3

Date:

July 12 – 21, 2008     (10 days)

4

Organizer:

Eötvös Loránd University in Budapest, Hungarian Chemical Society 

5

Number of participating countries:

66

6

Participating countries:

Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania,    Malaysia, Mexico, Moldova, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovakia. Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Venezuela, Vietnam 

7

Number of competing students:

257

8

Number of observing countries:

3

9

Observing countries:

Costa Rica, Saudi Arabia, Syria

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

Number: 29

Number of practical tasks: 

Number:  8

Archived in the IIC   

Tasks with worked solutions - English version,    pdf file, 104 pp. 

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 9

Number of characters: 16 288

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number:  3

Number of characters:  6 875

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

 30 gold medals (11.67 %), 

 53 silver medals (20.62 %),  

 79 bronze medals (30.74 %)

10 honourable mentions

The best competitors: 

                                                           Total pts.

                                                      (max. 100 pts)

1  Yongping  Fu     (China                   86.967 

2  Li Qian  Yeong    (Singapure)         82.261 

3  Andrey  Bogorodskiy    (Russia)     78.274 

Archived in the IIC as:

List of participants and their results are published in the Report of the 40th IChO.                                

12

Notes:

  -     OFFICIAL REPORT in English as a pdf file available in IIC

-     VIDEO available in IIC

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 41

1

The 41st International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

UNITED KINGDOM, Cambridge, Oxford

3

Date:

July 18-27, 2009,  (10 days)

4

Organizer:

University of Cambridge, University of Oxford, Royal Chemical Society

5

Number of participating countries:

64

6

Participating countries:

Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania,  Mexico, Moldova, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovakia. Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, U.S.A, Venezuela, Vietnam 

7

Number of competing students:

250

8

Number of observing countries:

4

9

Observing countries:

Costa Rica, Liechtenstein, Saudi Arabia, Syria

10

Preparatory Tasks 

 Number of theoretical tasks: 

29

 Number of practical tasks: 

6

 Archived in the IIC   

Tasks without worked solutions - English version  - 43 pp – file 

Tasks without worked solutions - English version  - 43 pp – booklet

11

Competition Tasks 

i)  Theoretical

Number: 6

Number of letters:  16 448

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

ii) Practical

Number: 3

Number of letters:  15 244

    Archived in the IIC as:

VOLUME 2 - ICHO 21-40.doc

VOLUME 2 - ICHO 21-40.pdf

12

Final Results

Medals

28 gold medals  (11.2 %),  

54 silver medals (21.6 %), 

92 bronze medals (32.8 %)

9 honourable mentions 

The best competitors: 

                                                        Total pts.

                                              (max. 100 pts)

1   Ruibo Wang (China)                     92.8 

2   Assaf Mauda (Israel)                     91.3 

3   Hung-I Yang (Chinese Taipei)       91.0 

Archived in the IIC as:

List of participants and their results are published in the Report

13

Notes:

 • During the practical and theoretical parts mentors in Oxford.
 • 23.07.09 mentors in London
 • Opening and Closing ceremonies in Cambridge
 • Practical part in Dept. of Chemistry or Dept. of Zoology 09.00 – 14.00

 • REPORT in English as a book 121 pp  available in IIC
 • VIDEO available in IIC The 

˜™

           


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 42

1

The 42nd International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

JAPAN, Tokyo

3

Date:

July 19 – 28, 2010,  (10 days)

4

Organizer:

Waseda University, University of Tokyo. Ministry of Education 

5

Number of participating countries:

68

6

Participating countries:

Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium Brazil, Bulgaria, Canada. China, Chinese Taipei, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Malaysia, Mexico, Moldova, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Venezuela, Vietnam

7

Number of competing students:

267

8

Number of observing countries:

3

9

Observing countries:

Liechtenstein, Nigeria, Serbia

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

 31

Number of practical tasks: 

   9 

Archived in the IIC   

Tasks without worked solutions - English version – files 

Solutions of theoretical tasks - English version  - 41 pp – pdf file 

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number:  9

Number of letters:  18 562

    Archived in the IIC as:

VOLUME 3 - ICHO 41-45.doc

VOLUME 3 - ICHO 41-45.pdf

ii) Practical

Number:  3

Number of letters:  20 704

    Archived in the IIC as:

VOLUME 3 - ICHO 41-45.doc

VOLUME 3 - ICHO 41-45.pdf

12

Final Results

Medals

32 gold medals (11.99 %), 

58 silver medals (21.72 %),  

86 bronze medals (32.21 %)

9 honourable mentions, 

2 IUPAC awardees

The best competitors: 

                                                               Total pts.

                                                          (max. 100 pts)

1. Xianghang Shangguan  (China)         96.571    

2. Daniil Khokhlov  (Russia)                   95.917 

3. Pilkeun Jang  (Korea)                         94.702 %

Archived in the IIC as:

List of participants and their results are published in the Report

13

Notes:

·     REPORT in English as a book 121 pp  available in IIC

·     VIDEO available in IIC   

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 43

1

The 43 rd International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

TURKEY,  Ankara

3

Date:

July  9 – 18, 2011     (10 days)

4

Organizer:

Technical University of Ankara 

5

Number of participating countries:

70

6

Participating countries:

Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium Brazil, Bulgaria Canada. China, Chinese Taipei, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Malaysia, Mexico, Moldova, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Venezuela, Vietnam

7

Number of competing students:

273

8

Number of observing countries:

5

9

Observing countries:

Salvador, Macedonia, Nigeria, Serbia, Uzbekistan

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

30

Number of practical tasks: 

7

Archived in the IIC   

Preparatory problems with solutions - English version    - 113 pp – file 

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 8

Number of letters: 16 474

Archived in the IIC as:

VOLUME 3 - ICHO 41-45.doc

VOLUME 3 - ICHO 41-45.pdf

ii) Practical

Number:  3

Number of letters: 11 102

Archived in the IIC as:

VOLUME 3 - ICHO 41-45.doc

VOLUME 3 - ICHO 41-45.pdf

12

Final Results

Medals

33 gold medals (12.09 %), 

62 silver medals (22.71 %),  

83 bronze medals (30.40 %)

10 honourable mentions

The best competitors: 

                                                                 Total pts.

                                                               (max. 100 pts)

1   Zongoing Gong (China)                        97.30 %   

2   Ilya Listinovich (Russia)                        94.93 %

3   David Hugh Edey (United Kingdom)     94.79 %

Archived in the IIC as:

List of participants and their results are published in the Report

13

Notes:

·        Liechtenstein was not able to bring students, and thus participated as an observing country. 

-     REPORT in English as a pdf file available in IIC

-     VIDEO available in IIC

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 44

1

The 44th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

U.S.A.,    Washington   

3

Date:

21. – 30. 7. 2012     (10 days)

4

Organizer:

American Chemical Society, University of Maryland

5

Number of participating countries:

72

6

Participating countries:

Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria Canada,. China, Chinese Taipei, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Malaysia, Mexico, Moldova, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Venezuela, Vietnam 

7

Number of competing students:

283

8

Number of observing countries:

5

9

Observing countries:

El Salvador, Georgia, Macedonia, Monte Negro, Uzbekistan

10

Preparatory Tasks 

Theoretical 

27

Practical 

6

Archived in the IIC   

Tasks with worked solutions - English version,    126 pp – pdf file  

Tasks with worked solutions - English version,    126 pp – doc file

Tasks without worked solutions - English version,  73 pp – pdf file

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 8

Number of characters: 21 056 

    Archived in the IIC as:

VOLUME 3 - ICHO 41-45.doc

VOLUME 3 - ICHO 41-45.pdf

ii) Practical

Number:  2

Number of characters:  12 064

    Archived in the IIC as:

VOLUME 3 - ICHO 41-45.doc

VOLUME 3 - ICHO 41-45.pdf

12

Final Results

Medals

34 gold medals  (12.01 %),

59 silver medals (20.85 %), 

87 bronze medals ( 30.74 %)

10 honourable mentions 

The best competitors: 

                                                           Total pts.

                                                        (max. 100 pts)

1  Florian Berger     (Germany)             97.63 %

2  Min Woo Bae      (Korea)                  96.41 %

3  Jhih-Cing    Jhang  (Chinese Taipei   96.19 % 

Archived in the IIC as:

List of participants and their results are published in the Report

13

Notes:

·     Some countries participated with less than four students (Liechtenstein 2,  

Spain 3, Thailand 3, Venezuela 3).

·     OFFICIAL REPORT in English as a book 147 pp available in IIC

·     VIDEO available in IIC

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 45

1

The 45th International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

RUSSIAN FEDERATION,  Moscow

3

Date:

15. – 24. 7. 2013     (10 days)

4

Organizer:

Lomonosov State University in Moscow, Ministry of Education 

5

Number of participating countries:

73

6

Participating countries:

Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, El Salvador, Estonia, Finland, France, FYR Macedonia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Malaysia,  Mexico, Moldova, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan. Venezuela, Vietnam

7

Number of competing students:

291

8

Number of observing countries:

3

9

Observing countries:

Georgia, Montenegro, Oman 

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

27

Number of practical tasks: 

8

Archived in the IIC 

Tasks without worked solutions - English version  - 77 pp – pdf  

Solutions 1 – English version  - 25 pp – pdf 

Solutions 2 – English version  - 50 pp – pdf

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 8

Number of letters:  25 172

    Archived in the IIC as:

VOLUME 3 - IChO 41-45.doc

VOLUME 3 - IChO 41-45.pdf

ii) Practical

Number: 3

Number of letters:  17 128

    Archived in the IIC as:

VOLUME 3 - IChO 41-45.doc

VOLUME 3 - IChO 41-45.pdf

12

Final Results

Medals

34 gold medals  (11.68 %),

64 silver medals (21.99 %), 

94 bronze medals (32.3 %)

9 honourable mentions

The best competitors: 

                                                          Total pts.                                                         

                                                      (max. 100 pts)

1   Yuyang Dong   (China)                   85.09

2   Weiwei Sun      (China)                   82.62        

3   Chun-Yi Chen   (Chinese Taipei)      80.41     

Archived in the IIC as:

Final results as files: Results by country.xls

                                  Results by points.xls

13

Notes:

·     Venezuela only 3 competitors

·     New countries in the competition: El Salvador, FYR Macedonia, Uzbekistan 

-   Final report of the 45th IChO, in English as a pdf file available in the IIC

-   VIDEO available in IIC 

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 46

1

The 46th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city

VIETNAM, Hanoi

3

Date:

21 – 29th, July 2014    (10 days)

4

Organizer:

Hanoi National University of Education

5

Number of participating countries:

75

6

Participating countries:

Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, El Salvador, Estonia, Finland , France, FYR Macedonia, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea,    Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Malaysia,  Mexico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan.  Vietnam

7

Number of competing students:

291

8

Number of observing countries:

2

9

Observing countries:

Oman, South Africa 

10

Preparatory Tasks 

Number of theoretical tasks: 

29

Number of practical tasks: 

7

Archived in the IIC   

Preparatory problems with worked solutions - English version  - 173 pp – pdf  

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

    Archived in the IIC as:

ii) Practical

    Archived in the IIC as:

12

Results

Medals

28 gold medals  (9.62 %)    

63 silver medals  (21.65 %)

92 bronze medals (31.62 %) 

10 honorable mentions 

The best competitors: 

                                                          Total pts.                                                         

                                                    (max. 100 pts)

1  Sun Jiarui    (Singapore)                 87.08     

2  Roman Didenko (Ukraine)            86.08            

3  Pham Mai Phuong    (Vietnam)       83.99

Archived in the IIC as:

Final results as files: Results by points.pdf

13

Notes:

Costa Rica and El Salvador with 3 students, 

Liechtenstein and Nigeria with 2 students and 

Cuba with 1 student only. 

Kuwait and Venezuela did not attend. 

˜™

IChO ARCHIVE SHEET  No. 47

1

47th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city

AZERBAIJAN, Baku

3

Date:

July 20 – 29, 2015  (10 days)

4

Organizer:

Baku Branch of Lomonosov Moscow State University 

5

Number of participating countries:  

74

6

Participating countries:

Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, El Salvador, Estonia, Finland , France, FYR Macedonia,  Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea,  Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Malaysia,  Mexico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam 

7

Number of competing students:

290

8

Number of observing countries:

3

9

Observing countries:

Cuba, Egypt, Liechtenstein 

10

Preparatory Tasks 

 Number of theoretical tasks: 

26

 Number of practical tasks: 

8

 Archived in the IIC   

Preparatory problems with worked solutions - English version  - 173 pp – pdf  

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

8 problems

    Archived in the IIC as:

Problems with solutions – pdf file

ii) Practical

3 problems

    Archived in the IIC as:

Problems with solutions – pdf file

12

Results

Medals

35 gold medals  (12.07 %) 

63 silver medals  (21.72 %)

92 bronze medals (31.72 %) 

10 honorable mentions 

The best competitors: 

                                                        Total pts.                                                         

                                                      (max. 100 pts)

1  Yifu Ouyang (China)                     84.38     

2  Luyao Peng (China)                      83.89            

3  Hang Yu (China)                           78.88

Archived in the IIC as:

Final results as a pdf file. 

13

Notes:

·        New countries: Oman, South Africa,

·        Venezuela participated after interruption again.

·        Observing countries: Egypt, Georgia, Liechtenstein. 

·        Armenia did not participate for political reasons.  

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 48

1

48th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city

GEORGIA, Tbilisi

3

Date:

July 23rd – August 1st,  2016  (10 days)

4

Organizer:

Ministry of Education, 

Agricultural University of Georgia 

5

Number of participating countries:  

73

6

Participating countries:

Argentina, Armenia, Australia, Azerbaijan, Belarus, Brazil, Bulgaria, China, Chinese Taipei, Costa Rica, Croatia, Cuba,  Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, El Salvador, Estonia, Finland , France, FYR Macedonia,  Georgia, Germany,  Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea,    Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Malaysia,  Mexico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam 

7

Number of competing students:

264

8

Number of observing countries:

2

9

Observing countries:

Philippines, Qatar

10

Preparatory Tasks 

 Number of theoretical tasks: 

29

 Number of practical tasks: 

8

 Archived in the IIC   

Preparatory problems with worked solutions  - pdf file  

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

8 problems

    Archived in the IIC as:

Problems with solutions – pdf file

ii) Practical

3 problems

    Archived in the IIC as:

Problems with solutions – pdf file

12

Results

Medals

30 gold medals  (11.36 %)    

57 silver medals  (21.59 %)

83 bronze medals (31.44 %) 

  9 honorable mentions 

The best competitors: 

                                                          Total pts.                                                         

                                                      (max. 100 pts)

1  Andrei Iliescu (Romania)               96.85     

2  Jingjia Liu (China)                          96.36            

3  Tianzong Zhang (China)                94.54

Archived in the IIC as:

Final results as a pdf file. 

13

Notes:

·        Cuba, Egypt, Kuwait participated after interruption again.

·        Austria, Belgium, Canada, Ireland, Liechtenstein, Oman, and Portugal did not participate for some political or organizational reasons.

·        Due to the problems with organization of the 48th IChO the organizers in Georgia had no enough time to prepare preparatory problems as it is required in the regulations of the IChO. The Steering Committee decided to use the preparatory problems set in the 40th IChO in Budapest (Hungary) in 2008. 

˜™


 

IChO ARCHIVE SHEET  No. 49

1

49th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city

THAILANDNakhon Pathom 

3

Date:

6 - 15, July 2017  (10 days)

4

Organizer:

Ministry of Education, Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, Mahidol University

5

Number of participating countries:  

76

6

Participating countries:

Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, El Salvador, Estonia, Finland, France, FYR Macedonia, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Malaysia, Mexico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukradne, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam

                                  

7

Number of competing students:

296

8

Number of observing countries:

2

9

Observing countries:

Luxembourg, United Arab Emirates

10

Preparatory Tasks 

 Number of theoretical tasks: 

33

 Number of practical tasks: 

5

 Archived in the IIC   

Preparatory problems with worked solutions  - pdf files  

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

11 problems

    Archived in the IIC as:

Problems with worked solutions – pdf file

ii) Practical

2 problems

    Archived in the IIC as:

Problems with worked solutions – pdf file

12

Results

Medals

36 gold medals  (12.2 %)    

65 silver medals  (22.0 %)

95 bronze medals (32.1 %) 

10 honorable mentions 

The best competitors: 

                                                          Total pts.                                                         

                                                      (max. 100 pts)

1  Alexander Zhigalin (Russian Fed)

2  Yuan-Chen Yeh (Chinws Taipei)                                      

3  Amirabass Kazeminia (Iran)

Archived in the IIC as:

IChO 2017 final results as a pdf file. 

13

Notes:

˜™

IChO ARCHIVE SHEET  No. 50

1

50th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city

SLOVAKIA, Bratislava, 

CZECH REPUBLIC, Prague

3

Date:

19 – 29th, July 2018    (11 days)

4

Organizer:

§ Comenius University in Bratislava,    Slovakia

§ University of Chemistry and                         Technology, Prague, Czech Republic

§ Ministry of Education of the Slovak Republic

§ Ministry of Education of the Czech Republic

5

Number of participating countries:  

76

6

Participating countries:

Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Chinese Taipei, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, El Salvador, Estonia, Finland , France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea,  Kyrgyzstan, Latvia,Lithuania, Macedonia, Malaysia,  Mexico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Pakistan, Peru, Phillipines, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan. Venezuela,  Vietnam 

7

Number of competing students:

300

8

Number of observing countries:

6

9

Observing countries:

Ghana, Luxembourg, Mali, Qatar, 

Srí Lanka, United Arab Emirates 

10

Preparatory Tasks 

 Number of theoretical tasks: 

28

 Number of practical tasks: 

8

 Archived in the IIC   

Preparatory problems with worked solutions - English version  - pdf

   

11

Competition Tasks 

i)    Theoretical

Number: 8

Number of letters:  25 209

    Archived in the IIC as:

VOLUME 4 - IChO 46-50.doc

VOLUME 4 - IChO 46-50.pdf

ii) Practical

Number: 3

Number of letters:  22 872  

    Archived in the IIC as:

VOLUME 4 - IChO 46-50.doc

VOLUME 4 - IChO 46-50.pdf

12

Results

Medals

36 gold medals  (12.2 %)    

65 silver medals  (22.0 %)

95 bronze medals (32.1 %) 

10 honorable mentions 

The best competitors: 

                                                          Total pts.                                                         

                                                    (max. 100 pts)

1  Qingyu Chen (China)                       94.35     

2  Aleksei Konoplev (Russsian Fed.)   90.44                       

3  Raymond E. Bahng (Korea)             88.83

Archived in the IChO IIC as:

Final results in Final Report:  Results by points.pdf

13

Notes:

˜™

1

The 1st International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

CZECHOSLOVAKIA, Prague

3

Date:

June 18 – 21, 1968,    (4 days)   

4

Organizer:

Carls University, Pedagogical faculty, Prague

5

Number of participating countries:

3

6

Participating countries:

Czechoslovakia, Hungary, Poland     

7

Number of competing students:

18

8

Number of observing countries:

 0

9

Observing countries:

 ---

1

The 2nd International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

POLAND, Katowice

3

Date:

June 6 – 10, 1969,  (5 days)

4

Organizer:

University of Katowice

5

Number of participating countries:

4

6

Participating countries:

Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland 

7

Number of competing students:

20

8

Number of observing countries:

2

9

Observing countries:

German Democratic Republic, Soviet Union

1

The 3rd International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

HUNGARY, Budapest

3

Date:

July 1 – 5, 1970,  (5 days)

4

Organizer:

Eötvös Loránd University in Budapest, Hungarian Chemical Society

5

Number of participating countries:

7

6

Participating countries:

Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union 

7

Number of competing students:

28

8

Number of observing countries:

0

9

Observing countries:

0

1

The 4th International Chemistry Olympiad

2

Country, city: 

SOVIET UNION, Moscow

3

Date:

July 1 – 10, 1972,  (10 days)

4

Organizer:

Lomonosov State University in Moscow, Ministry of Education

5

Number of participating countries:

7

6

Participating countries:

Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union 

7

Number of competing students:

28

8

Number of observing countries:

0

9

Observing countries:

0

1

The 5th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

BULGARIA, Sofia

3

Date:

July 1 – 10, 1973,  (10 days)

4

Organizer:

University of Sofia. Ministry of Education  

5

Number of participating countries:

7

6

Participating countries:

Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union 

7

Number of competing students:

28

8

Number of observing countries:

0

9

Observing countries:

0

1

The 6th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

ROMANIA, Bucharest

3

Date:

July 1 – 10, 1974,  (10 days)

4

Organizer:

University of Bucharest

5

Number of participating countries:

9

6

Participating countries:

Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden, Yugoslavia 

7

Number of competing students:

36

8

Number of observing countries:

2

9

Observing countries:

Austria, German Federal Republic 

1

The 7th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

HUNGARY, Veszprém

3

Date:

July 1 – 10, 1975,  (10 days)

4

Organizer:

University of Veszprém 

5

Number of participating countries:

12

6

Participating countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic, German Federal Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden, Yugoslavia

7

Number of competing students:

48

8

Number of observing countries:

0

9

Observing countries:

0

1

The 8th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

GERMAN DEMOCRATIC REP., Halle

3

Date:

July 10 – 19, 1976,  (10 days)

4

Organizer:

  Pädagogische Hochschule in Halle 

5

Number of participating countries:

12

6

Participating countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, Federal Republic Germany, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden, Yugoslavia

7

Number of competing students:

46 

Belgium participated only with 2 pupils.

8

Number of observing countries:

0

9

Observing countries:

0

1

The 9th International Chemistry Olympiad 

2

Country, city: 

CZECHOSLOVAKIA, Bratislava

3

Date:

July 4 – 13, 1977,  (10 days)

4

Organizer:

Slovak Technical University, Comenius University in Bratislava, Slovak Ministry of Education

5

Number of participating countries:

12

6

Participating countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, German Federal Republic, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, Soviet Union, Sweden, Yugoslavia

7

Number of competing students:

47

(only 3 participants from Yugoslavia)

8

Number of observing countries:

2

9

Observing countries:

Finland, Turkey

Contact us

Dr. Anton Sirota|Director of the IChO IIC
IUVENTA – Slovak Youth Institute
Karloveská 64, 811 04 Bratislava, Slovakia
E-mail: anton.sirota@stuba.sk|Phone: +421 907 473 367

Dr. Martin Putala|Department of Organic Chemistry
Faculty of Natural Sciences
Comenius University, Bratislava, Ilkovičova 6, Slovakia
E-mail: putala@fns.uniba.sk|Phone: +421 918 669 092